contact

CONTACT FORM

JRR INVESTMENTS SP. Z O.O.

ul. Kazimierza Wielkiego, nr 5, lok. 187,
61-863 Poznań