inwestycje kapitałowe

Budujemy wartość przedsiębiorstw

JRR Investments inwestuje zarówno w spółki publiczne, jak i prywatne firmy. W odniesieniu do tych drugich dopuszczamy zakup pakietów większościowych, jak i mniejszościowych. Obejmując pakiet większościowy staramy się aktywnie wspierać zarząd firmy w procesach strategicznych. Nasza strategia zakłada współpracę przy poszczególnych projektach inwestycyjnych z funduszami Private Equity oraz firmami typu “deal by deal funds”. Wspieramy grupy menedżerskie w procesie “management buy-out” (MBO).