pożyczki / mezzanine

Brak kapitału nie jest przeszkodą

JRR Investments wspiera finansowo polskie firmy i przedsiębiorców w budowaniu długoterminowego sukcesu. Udzielamy również krótkoterminowych kredytów pomostowych z okresem zapadalności do
1 roku. Inwestując własny kapitał dysponujemy elastycznością w doborze instrumentów finansowych: pożyczka zabezpieczona, mezzanine, obligacje oraz szybkim procesem decyzyjnym. Jesteśmy zainteresowani wykupem wierzytelności zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.